petak, 28. rujna 2007.

Tomislav LipljinTomislav Lipljin, dramski glumac
Tomislav Lipljin rođen je u Varaždinu 5. XII. 1937.

Dosadašnji rad:
- 1.IX.1959. redatelj Kazališta lutaka u društvu "Naša djeca"
- 1. X. 1960. - 31.VIII.1963. glumac - Narodno kazalište "August Cesarec" Varaždin
- 1.IX. 1963. - 30.IX. 1967. redatelj Kazališta lutaka u društvu "Naša djeca"
- 1 IX. 1967. - do danas HNK u Varaždinu

Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: više od 150

Značajnije uloge u HNK u Varaždinu:
- Major Chateau de Gibus - Hevre: "Mamzelle Nitouche" - režija: Vladimir Gerić
- Rodik - Arbuzov : "Irkudska priča" - režija: Ljudevit Lončar
- Petrica - Papler: "Opaki vlastelin" - režija: Sabrija Biser
- Ivica Kičmanović - Kovačić: "U registraturi" - režija: Vid Fijan
- Jožek - Mesarić: "Gospodsko dijete" - režija: Kalman Mesarić i Ljudevit Gerovac
- Ladislav Kuntek - Gjalski: "Pos starim krovovima" - režija: Rajko Ježić
- Ante Škunca - Brešan: Hamlet u Mrduši donjoj - režija: Vjekoslav Vidošević
- Hodl de bodl - Greidanus: "Hodl de Bodl" - režija: Zvjezdana Ladika
- Orgon - Moliere: "Tartuffe" - režija: Vladimir Gerić
- Jugović - Brezovački: "Matijaš Grabancijaš dijak" - režija: Borislav Mrkšić
- Lacika Petak - Zagorka: "Jalnuševčani" - režija: Vlado Štefančić
- Kočkarjov - Gogolj: "Ženidba" - režija: Darko Tralić
- Monsieur Leon - Anouilh: "Ženski orkestar" - režija: Radoslav Lazić
- Jakob - Kolar: "Svoga tela gospodar" - režija: Petar Šarčević
- Vilenjak s mjeseca - Minoli-Grün: "Vilenjak s mjeseca" - Zvjezdana Ladika
- Paravicini - A. Christie: "Mišolovka" - režija: Vjekoslav Vidošević
- Pathelin - Nepoznati francuski autor "Advokat Pathelin" - režija: Radovan Grahovac
- Georges Dandin - Moliere: "Georges Dandin" - režija: Petar Veček
- Čičikov - Donadini: "Gogoljeva smrt" - režija: Matko Sršen
- Valent Žganec - Krleža: "Lamentacije Valenta Žganca" - Matko Sršen
- Fjodor Pavlovič Karamazov - Dostojevski: "Braća Karamazovi" - režija: Matko Sršen
- Lizimakuš - Sibeneg: "Lizimakuš" - režija Vlado Štefančić
- Švejk - Hitrec-Ruljančić: "Doživljaji dobrog pisca Hašeka" - režija: Tomislav Durbešić
- Kreont - Gavran-Sofoklo: "Antigona" - režija: Zvjezdana Timet

Značajnije uloge u drugim kazalištima:
- predstave u HNK Split i Gradskom kazalištu Virovitica

Uloge u filmovima:
- "Izbavitelj"
- "Spuk"
- "Snivaj zlato moje"
- "Treći ključ"

Uloge u televizijskim dramama i serijama:
- "Mejaši"
- "Gruntovčani"
- "Dirigenti i mužikaši"
- "Instruktor Vinko"
- "Nepokoreni grad"
- "Rade Končar"

Umjetničke nagrade i odličja:
- 1972. Prvomajska nagrada UDUH -za ulogu Ante Škunce-"Hamlet u Mrduši donjoj"
- 1974. Prvomajska nagrada UDUH - za ulogu Lacike Petaka - "Jalnuševčani"
- 1975. Prvomajska nagrada UDUH - za ulogu Polugana - "Vučjak"
- 1976. Prvomajska nagrada UDUH - za ulogu Paravicinija - "Mišolovka"
- 1980. Prvomajska nagrada UDUH - za ulogu Dandina - "Georges Dandin"
- 1990. Nagrada grada Varaždina za umjetnička dostignuća
- 1994. Nagrada Zlatni smijeh za prijevod na kajkavski "Puno larme a za ništ"
- 1994. Nagrada za najboljeg glumca na prvom Festivalu glumca za ulogu
Valenta Žganca u predstavi "Lamentacije Valenta Žganca"
- 1996. Odlikovan od Predsjednika RH Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za
sveukupni umjetnički rad.
- 1998. Nagrada grada Varaždina za veliki doprinos i zasluge u promicanju kulture,
kazališne umjetnosti i kajkavskog jezika u kazališnim djelima.
- Zlatna plaketa UDUH-a u povodu 35 godina djelovanja društva
- Zlatna plaketa UDUH-a u povodu obilježavanja 40 godina glumačkog i kazališnog djelovanja.

Ostale umjetničke aktivnosti:
- asistent režije, prevoditelj, jezični savjetnik
- v.d. direktora Kazališta, direktor Kazališta, tajnik Kazališta

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:
- A.Šenoa: "Ljubica"
- W.Shakespeare: "San ivanjske noći"
- Nepoznati autor- francuske farse: "Bogi Ivač"

Nema komentara: